Sähköiset jäsentiedotteet

ICOMOSin Suomen osasto ry. julkaisee sähköistä jäsentiedotetta 4-5 kertaa vuodessa. Tiedotteeseen kerätään tietoa mm. ICOMOSin ajankohtaisia tapahtumista ja seminaareista sekä alan koulutuksesta ja uusista julkaisuista. Jäsenten toivotaan toimittavan sopivaa tiedotusmateriaalia osaston sihteerille osoitteeseen sihteeri@icomos.fi. Tiedotteen voi perua ilmoittamalla asiasta sihteerille.

Oheisissa linkeissä on ICOMOSin Suomen osasto ry.:n sähköisiä tiedotteita. Vanhempia jäsentiedotteita voi tiedustella sihteeriltä.

2018

Jäsentiedote 2/2018
Jäsentiedote 1/2018

2017

Jäsentiedote 2/2017
Jäsentiedote 1/2017

2016

Jäsentiedote 2/2016
Jäsentiedote 1/2016

2015

Jäsentiedote 3-4/2015
Jäsentiedote 2/2015
Jäsentiedote 1/2015

2014

Jäsentiedote 4/2014
Jäsentiedote 3/2014
Jäsentiedote 2/2014

Jäsentiedote 1/2014

2013

Jäsentiedote 5/2013
Jäsentiedote 4/2013
Jäsentiedote 3/2013
Jäsentiedote 2/2013

Jäsentiedote 1/2013

2012

Jäsentiedote 2/2012

2009

Jäsentiedote 3/2009
Jäsentiedote 2/2009
Jäsentiedote 1/2009