Sähköiset jäsentiedotteet

ICOMOSin Suomen osasto ry. julkaisee sähköistä jäsentiedotetta 2-3 kertaa vuodessa. Tiedotteeseen kerätään tietoa mm. ICOMOSin ajankohtaisia tapahtumista ja seminaareista sekä alan koulutuksesta ja uusista julkaisuista. Jäsenten toivotaan toimittavan sopivaa tiedotusmateriaalia osaston sihteerille osoitteeseen sihteeri@icomos.fi. Tiedotteen voi perua ilmoittamalla asiasta sihteerille.

Oheisissa linkeissä on ICOMOSin Suomen osasto ry.:n sähköisiä tiedotteita. Vanhempia jäsentiedotteita voi tiedustella sihteeriltä.

2023

Jäsentiedote 1/2023

2022

Jäsentiedote 1/2022

2021

Jäsentiedote 2/2021
Jäsentiedote 1/2021

2020

Jäsentiedote 2/2020
Jäsentiedote 1/2020

2019

Jäsentiedote 1/2019

2018

Jäsentiedote 2/2018
Jäsentiedote 1/2018

2017

Jäsentiedote 2/2017
Jäsentiedote 1/2017

2016

Jäsentiedote 2/2016
Jäsentiedote 1/2016

2015

Jäsentiedote 3-4/2015
Jäsentiedote 2/2015
Jäsentiedote 1/2015

2014

Jäsentiedote 2/2012

2009

Jäsentiedote 3/2009
Jäsentiedote 2/2009
Jäsentiedote 1/2009