Maailmanperintö

 

Maailmanperintö heijastaa ihmiskunnan yhteistä ja ainutlaatuista kulttuuri- ja luonnonperintöä. Maailmanperintösopimuksella tehdään tämä yhteinen perintö tunnetuksi ja lisätään sen arvostusta. Kansainvälisellä yhteistyöllä voidaan pelastaa, vaalia ja kunnostaa yleismaailmallisesti merkittävää uhanalaista kulttuuri- ja luonnonperintöä.

ICOMOSin monialainen asiantuntijoiden jäsenverkosto tekee laajaa ja läheistä yhteistyötä Unescon kanssa eri kohteissa.  ICOMOSin Suomen osasto ry:n yhteydessä toimii maailmanperintötyöryhmä.

Suomi on ratifioinut maailmanperintösopimuksen 1987. Suomessa on kuusi kulttuurikohdetta ja yksi luontokohde. Tutustu kohteisiin sivulta maailmanperintökohteet.

Petäjäveden vanha kirkko tapuleineen on puurakentamistaidon korkeatasoinen esimerkki.

Kuva: Tommi Anttonen.