Tietoa meistä

ICOMOS – Rakennussuojelun ja kulttuuriympäristöjen vaalimisen asiantuntijajärjestö

ICOMOS on maailmanlaajuinen asiantuntijoista koostuva järjestö, joka edistää historiallisten rakennusten ja alueiden, arkeologisten kohteiden ja kulttuurimaisemien tutkimusta ja suojelua. Hallituksista riippumaton ICOMOS toimii yhdyssiteenä alan asiantuntijoiden, hallintoviranomaisten sekä tutkimus- ja opetuslaitosten välillä. Järjestö toimii asiantuntijana Unescon maailmanperintökomitean nimetessä uusia kohteita Maailmanperintöluetteloon (World Heritage List) ja se arvioi jo nimettyjen kohteiden suojelua. Se on myös yksi Roomassa sijaitsevan kansainvälisen rakennussuojelualan koulutuskeskuksen ICCROMin taustaorganisaatioista.

ICOMOSin Suomen osasto ry. edistää kulttuuriperintökohteiden, kuten rakennusten ja kiinteiden muinaisjäännösten, suojeluun liittyvää kriittistä keskustelua ja tiedonvälitystä. Se edustaa arkkitehtuurin ja arkeologisten kohteiden hoidon asiantuntijaverkostoa kansalaisjärjestönä. Yhdistys järjestää kansallisia seminaareja suojelu- ja konservointikysymyksistä, asiantuntijavierailuja sekä toimittaa julkaisuja. Osaston kokoukset, seminaarit ja jäsentiedotteet ja -julkaisut tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia keskustelulle kulttuuriympäristöjen suojelusta, restauroinnin teoriasta ja käytännön toteutuksista.