Suomen osasto

ICOMOSin Suomen osasto ry. on kulttuuriperintöalan kansalaisjärjestö, joka välittää jäsenilleen tietoa sekä tarjoaa mahdollisuuksia solmia asiantuntijayhteyksiä kansainvälisten tieteellisten komiteoiden sekä osaston toiminnan kautta. Osasto ja tieteellisten komiteoiden kansalliset työryhmät järjestävät kulttuurimaiseman, rakennusperinnön ja muinaisjäännösten tutkimukseen, suojeluun ja restaurointiin liittyviä seminaareja sekä tutustumiskäyntejä ajankohtaisiin kohteisiin. Osa seminaareista on kansainvälisiä. Yleensä kaikki tapahtumat ovat maksuttomia.

Suomen osasto toimii pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään alkuvuodesta, aina ennen huhtikuuta. Osaston puheenjohtaja ja sihteerit sekä hallitus valitaan vuosikokouksessa. Kansainvälistä monumenttipäivää vietetään 18. huhtikuuta. Syyskuussa osallistutaan Euroopan neuvoston järjestämän kulttuuriympäristöpäivän tapahtumiin. Hallitus kokoontuu yleensä kuukausittain.

Kansainvälinen ICOMOS perustettiin vuonna 1965. ICOMOSin Suomen osaston toiminta käynnistyi vuonna 1967 opetusministeriön aloitteesta. Järjestö toimi aluksi Rakennustaiteen seuran yhteydessä, mutta järjestäytyi omaksi rekisteröidyksi yhdistyksekseen vuonna 1990. Jäsenmaksujen lisäksi yhdistys saa tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Jäsenmaksuista suurin osa suoritetaan jäsenmaksuina kansainväliselle ICOMOSille. Yhdistys on Tieteellisten Seurain valtuuskunnan jäsen.

ICOMOSin Suomen osasto ry:n jäsenelle

ICOMOSin Suomen osasto ry:n säännöt

ICOMOSin Suomen osasto ry:n tietosuojaseloste

ICOMOSin jäsenten eettiset periaatteet

Osaston matka-avustusten periaatteet

Osaston toimintasuunnitelma kuluvaksi vuodeksi

Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

ICOMOS Finland in English (2009)

ICOMOS Finland in English