Vedenalaisen kulttuuriperinnön komitea ICUCH

Vedenalaista kulttuuriperintöä käsittelevä ICOMOSin kansainvälinen tieteellinen komitea, the ICOMOS International Committee on the Underwater Cultural Heritage (ICUCH), perustettiin vuonna 1991.  Komitean tärkein tehtävä on kasvattaa kansainvälistä kiinnostusta vedenalaiseen kulttuuriperintöön ja jakaa asiantuntemusta hallinnoinnissa ja suojelussa.  

ICOMOS on koonnut suomalaisia meriarkeologian ammattilaisia yhteen vuodesta 1999, joka on johtanut mm. meriarkeologian teemanumeroiden julkaisemiseen ICOMOS Suomen osaston jäsentiedotteessa. Suomessa vedenalaista kulttuuriperintöä hallinnoi Museovirasto, joka perusti oman Meriarkeologian yksikön huolehtimaan työstä vuonna 2004.

ICUCH -komitean Suomen edustajana toimii Riikka Alvik, e-mail: riikka.alvik(at)nba.fi. 

Kalastajan verkko takertuneena Suomenlinnan vesialueen hylkyyn symboloi vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelun tarvetta. Kuva Tero Tankka 2009.
Vedenalainen kulttuurimaisema on rakennettua maisemaa, joka alkaa heti rantavyöhykkeestä. Kuvassa dokumentoidaan Suomenlinnassa hirsipatoa vuodelta 1917. Kuva Timo Palin 2009.