Historiallisten kaupunkien ja kylien komitea CIVVIH

ICOMOSin kansainvälinen historiallisten kaupunkien ja kylien tieteellinen komitea CIVVIH perustettiin vuonna 1982. Komitean laatima Julistus historiallisten kaupunkien ja kaupunkimaisten alueiden suojelusta hyväksyttiin vuonna 1987. Komitean viime vuosien työkokoukset ovat luonnostelleet ko. julistuksen päivittämistä koskien erityisesti historiallisen kaupunkirakenteen uusien käyttötapojen ja kestävän kehityksen sosiaalisen ulottuvuuden huomiomista.

Kokouksissa on käsitelty myös historiallisen kaupunkimaisen maiseman suojelua  koskevaa UNESCON Maailmanperintökeskuksen luonnossuositusta. ICOMOSin Suomen osaston jäsentiedote 1/2009 esittelee Helsingissä 2007 pidetyn CIVVIH kokouksen keskusteluja suosituksesta sekä kotimaisen CIVVIH-seminaarin esitelmiä.

Välimeren maat muodostavat komitean aktiivisimman alaryhmän. Pohjoismainen yhteistyö oli voimakkaimmillaan 1970-luvulla Pohjoismaisessa puukaupunkikampanjassa, jossa kansainvälinen ja Ruotsin kansallinen ICOMOS olivat keskeisinä aloitteentekijöinä pohjoisen puutalovaltaisen kaupunkiperinteen vaalimisen kehittämisessä. CIVVIH -komitean Suomen edustajana toimii Helena Björk, e-mail: bjorkhelena(at)hotmail.com

Epämuodolliset keskustelut ovat keskeinen osa komiteatapaamisten antia. Kuva Istanbulin kokouksesta 2005, mukana vasemmalta Kanadan, Venäjän, Turkin (molemmat selin olevat henkilöt) ja Liettuan edustajat. Äärimmäisenä oikealla CIVVIHin israelilainen sihteeri Michal Firestone.