Kansainvälinen riskivalmiuskomitea ICORP

Kansainvälinen riskivalmiuskomitean (International Committee on Risk Preparedness ICORP) tavoitteena on tukea asiantuntijoiden ja instituutioiden riskivalmiutta, sopeutumista ja kriisitilanteista toipumista erilaisissa luonnonkatastrofeissa ja ihmisen aiheuttamissa kriiseissä sekä auttaa yhdistämään kulttuuriperinnön näkökulma eri tahojen valmiussuunnitelmiin ja toimenpiteisiin.

ICORP mm. järjestää tieteellisiä symposiumeja, osallistuu asiantuntijana eri organisaatioiden tilaisuuksiin, tuottaa opasaineistoja, ottaa kantaa ajankohtaisiin kriisitilanteisiin sekä järjestää yhdessä ICCROMin kanssa Riskivalmiuskoulutusta kulttuuriperinnön asiantuntijoille. Viimeisin e-kurssi pidettiin Syyrian kulttuuriperintöhallinnon asiantuntijoille.

ICORPin puheenjohtajana toimii intialainen professori Rohit Jigyasu,  ICORPin kotisivut ovat icorp.icomos.org/. Sivuilla on mm. aiheeseen liittyviä julkaisuja. ICORPilla on aktiivinen sähköpostiverkosto, jonka kautta tulee melko paljon linkkejä ajankohtaisiin kriiseihin, julkaisuihin, oppaisiin jne. Verkostoa käytetään myös lisätiedon hankkimiseen, yleensä apua ja vastauksia on löytynyt. Jos haluat näitä viestejä, ilmoittaudu Minna Perähuhdalle @ymparisto.fi . ICORPiin voi myös hakea asiantuntija- tai liitännäisjäseneksi, ks. lisää ICORPin kotisivuilla, jolloin saat viestit suoraan. ICORP välittää ajankohtaisia kuulumisia myös Facebookissa www.facebook.com/pages/ICORP-International-Committee-on-Risk-Preparedness/214851365243535