Hoitosuunnitelmakoulu

Unescon maailmanperintökohteen hoitosuunnitelma – World Heritage Management Plan – on strateginen ja operatiivinen työkalu, joka kaikkien maailmanperintökohteiden tulee tehdä. Nykyisin hoitosuunnitelma vaaditaan jo hakemusvaiheessa, mutta aikaisemmin nimitetyiltä kohteita on kehotettu laatimaan suunnitelma jälkikäteen. Hoitosuunnitelma ohjaa maailmanperintökohteen suojelua ja kehittämistä.

Suomen maailmanperintökohteet tekevät hoitosuunnitelmiaan yhteisissä työpajoissa eli hoitosuunnitelmakoulussa. Ajatuksena on, että kohteet voivat tukea toisiaan ja oppia toisiltaan. Yhtenäisistä hoitosuunnitelmista on myös hyötyä, kun seuraavaa kausiraporttia (Periodic Report) ryhdytään valmistelemaan.

Hoitosuunnitelmakoulun tavoitteet

– Tukea hoitosuunnitelman laatimista
– Varmistaa hoitosuunnitelmien yhtenäinen rakenne, laatu ja vertailukelpoisuus
– Käyttää Unescon maailmanperintökeskuksen julkaisemaa EOH työkalupakkia hoitosuunnitelman laatimisen ja myöhemmin maailmanperintökohteen kausiraportoinnin tukena

Hoitosuunnitelmakoulun tuloksena tuotetun työkalupakin löydät täältä. 

Hoitosuunnitelmakoulun työpajat

1) 5.5.2010 Suomenlinna, Helsinki
2) 23.8.2010 Suomenlinna, Helsinki
3) 12.10.2010 Verla, Kouvola
4) 11.1.2011 Museovirasto, Kulttuuritalo, Helsinki
5) 27.4.2011 Suomenlinna, Helsinki
6) 17.10.2011 Tieteiden talo, Helsinki
7) 13.12.2011 Suomenlinna, Helsinki

Suomenlinnan Susisaari. Suomenlinnan merilinnoitus sisällytettíin Unescon maailmanperintöluetteloon 1991. Hoitosuunnitelmaa käytetään maailmanperintökohteiden hoitoon ja kestävään kehittämiseen. Kuva Juhani Seppovaara.