Kansainvälinen

Kansainvälinen ICOMOS

Järjestön perustava kokous pidettiin vuonna 1965 Varsovassa. Perustamiseen vaikutti oleellisesti Venetsian julistus, joka oli hyväksytty rakennusperintöalan kansainväliseksi toimintaohjeeksi vuotta aiemmin. Järjestöllä on kansallisia osastoja yli sadassa maassa ja noin 10 000 jäsentä. ICOMOSin tärkeimpänä toimintamuotona on kiinteän kulttuuriperinnön säilymisen ja suojelun edistäminen ja kehittäminen sekä tieteellisessä että käytännön toiminnassa maailman eri kulttuureissa. Toiminnassa kartoitetaan rakennus- ja kulttuuriympäristön suojelun ongelmia ja tavoitteita sekä kehitetään periaatteita alan tutkimuksen ja asiantuntijoiden kesken. Järjestö toimii UNESCOn asiantuntijana historiallisten rakennusten ja alueiden suojeluasioissa.

ICOMOSilla on tällä hetkellä 28 kansainvälistä tieteellistä komiteaa (Intenational Scientific Comittees) ja kolme kansainvälistä työryhmää, jotka kokoavat oman alansa asiantuntijoita eri puolilta maailmaa yhteisiin seminaareihin, kokouksiin ja tapahtumiin, sekä käytännössä että virtuaalisesti. Tieteellisten komiteoiden ja yleiskokousten välityksellä ICOMOS työstää kansainvälisiä tavoitteita rakennussuojelulle, restauroinnille sekä kulttuurimuistomerkkien ja alueiden hoidolle.

ICOMOSin kansainvälinen sihteeristö sijaitsee Pariisissa. Dokumentointikeskuksessa voi tutustua maailmanperinnön kulttuurikohteita koskeviin asiakirjoihin. Siellä on myös laaja alan kirjasto, myytäviä julkaisuja ja kuvapankki. Kansainvälinen ICOMOS julkaisee jäsenille tiedotetta (ICOMOS NEWS).

ICOMOSin korkein päättävä elin on yleiskokous (General Assembly), joka käsittelee joka kolmas vuosi tulevan kolmivuotiskauden hallinnon muutokset ja alan periaatteisiin liittyvät asiat. Välivuosina ovat vuosikokousten (Annual General Assembly) käsittelyssä tulevan vuoden talous- ja toimintasuunnitteluasiat. Yleiskokoukseen voivat osallistua kaikki ICOMOSin jäsenet. ICOMOSin hallitukseen (Board) valitaan 12 jäsentä kolmivuotiskausittain yleiskokouksessa. Hallituksen apuna on kerran vuodessa kokoontuva, ICOMOSin kansallisten osastojen ja tieteellisten komiteoiden puheenjohtajien muodostama neuvoa-antava komitea (Advisory Committee). Tieteellisten komiteoiden puheenjohtajista muodostuva tieteellinen neuvosto (Scientific Council) kokoontuu kerran vuodessa.

ICOMOSin 19. yleiskokous pidettiin Intian New Delhissä 10. – 15.12.2017.  Lisätietoja yleiskokouksen tuloksista on 19. yleiskokouksen verkkosivuilla.

Seuraava yleiskokous on järjestyksessään 20. ja se järjestetään 1. – 10.10. 2020 Australian Sydneyssä.

www.icomos.org
www.icomosga2020.org