Julkaisut

Sähköiset jäsentiedotteet


Kenen kaupunki? Pamfletti muuttaa kaupunkisuunnittelun suuntaa

Toim.: Harri Hautajärvi, Juhana Heikonen, Petteri Kummala ja Timo Tuomi
Docomomo Suomi Finland ry, ICOMOSin Suomen osasto ry, Rakennustaiteen Seura ry ja Rakennusperintö-SAFA. Helsinki 2021.


Kenen kaupunki? Helsingin kaupunkisuunnittelu ja kulttuuriympäristö törmäyskurssilla

Toim.: Harri Hautajärvi, Juhana Heikonen, Petteri Kummala ja Timo Tuomi
Docomomo Suomi Finland ry, ICOMOSin Suomen osasto ry, Rakennustaiteen Seura ry ja Rakennusperintö-SAFA. Helsinki 2021.
Jälleenmyynti: Arkkitehtuurimuseo, Tiedekirja


The Look of Leisure – Historic Seaside Villas of the Northern Pacific

Toim.: Laura Berger
Rakennustaiteen seura ry, ICOMOSin Suomen osasto ry. 2021.
Jälleenmyynti: Tiedekirja, NIDE


Enabling Heritage Involvement: Participatory Models for Cultural Heritage

ICOMOSin Suomen osasto ry. on kääntänyt ja toimittanut Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö (KYK) -raportin englanniksi. Englanninkielisen käännöksen, Enabling Heritage Involvement: Participatory Models for Cultural Heritage, on toimittanut FT Tanja Vahtikari.

Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö -raportti perustuu ICOMOSin Suomen osasto ry:n vuosina 2018-2019 toteuttamaan Osallistumisen mallintaminen -hankkeeseen.


COMMON HERITAGE. The multicultural heritage of Vyborg and its preservation

Proceedings of the international seminar 13.-14.2.2014 at The Alvar Aalto library in Vyborg.

Toim. / Ed.: Netta Böök
ICOMOSin Suomen osasto ry. ja Rakennustaiteen seura ry / The Finnish National Committee of ICOMOS and The Finnish Architecture Society. 2015.


Rakennussuojelu ajassa – Pohdintoja rakennetun ympäristön suojelusta.
Building conservation in our time – Essays on the Conservation of the Built Environment.

Toim. / Eds.: Kirsti Kovanen, Margaretha Ehrström, Maunu Häyrynen, Marjo Vepsä ja Aura Kivilaakso.
ICOMOSin Suomen osasto ry. / The Finnish National Committee of ICOMOS. 2014.


Maailmanperintökohteen hallinnan ja hoidon kehittämisen työkalut. Enhancing our Heritage Toolkit


Suomenkielinen lyhennelmä teoksesta Enhancing Our Heritage Toolkit, Assessing manahement effectiveness of natural world heritage sites. UNESCO World Heritage Centre 2008. ICOMOSin Suomen osasto ry., 2013.


CIAV Vernadoc 2010. Keski-Skandinavian suomalaiset Östmarkin kirkko savutuvat
Markku Mattila (toim.) Suomen ICOMOS, Kansanrakentamisen komitea 2011.

INTEGRITY AND AUTHENTICITY IN MODERN MOVEMENT ARCHITECTURE – CASE PAIMIO HOSPITAL.
Riitta Salastie (ed.), ICOMOS Finnish National Committee 2010.

KIVINAVETAT. Finn VERNADOC 2009. Kivinavettakinkerit.
Markku Mattila (toim.) Ruoveden kunnan sivistystoimi ja Suomen ICOMOSin Kansanrakentamisen komitea 2010.

Vernadoc 2008.
Markku Mattila. The Vernacular Committee of ICOMOS Finland 2008.

Vernadoc 2005.
Markku Mattila. The Vernacular Committee of ICOMOS Finland 2006.

Dangerous Liaisons, Preserving Post-War Modernism in City Centers.
Toim. Anja Kervanto Nevanlinna. Ykkös Offset Oy. 2001.

Monuments and Sites, Finland.
1999.
Loppuunmyyty.

Kulttuuriomaisuuden suojelu osana kriisityötä.
Julkaistu yhdessä Suomen ICOMin ja Suomen Unesco-toimikunnan kanssa. Toim. Anu Ahoniemi ja Minna Perähuhta. 1999.
Loppuunmyyty.

Viipurilaiset muistomerkit, puheenvuoroja tutkimuksesta ja restauroinnista.
Julkaistu yhdessä Suomen Unesco-toimikunnan kanssa. Toim. Sinikka Joutsalmi. Helsinki. 1994.
Loppuunmyyty.

Conservation Training, Needs and Ethics.
Edit. Anu Ahoniemi. Gummerus 1995.

Rakennettu aika – Built Time.
ICOMOSin osasto 25 vuotta. Toim. Maija Kairamo, Maire Mattinen ja Sinikka Joutsalmi. Tammisaaren Kirjapaino Oy. 1993.
Loppuunmyyty.

Konevitsa. Seminaariraportti.
Julkaistu yhdessä Konevitsa-yhdistyksen kanssa. Toim. Anneli Björkqvist, Heikki Hänninen ja Maija Kairamo. Helsinki 1992.
Loppuunmyyty.

Kansainväliset julistukset.
Helsinki. 1992.
Loppuunmyyty.

Kansainväliset julistukset pdf-muodossa TÄÄLLÄ.

Vernacular Architecture.
Yhdessä Suomen Unesco-toimikunnan kanssa. 1983.