Julistus historiallisten kaupunkien ja kaupunkimaisten alueiden suojelusta

Taustaa

Historiallisten kaupunkien ja kaupunkimaisten alueiden suojelua koskeva julistus pohjautuu Venetsian julistukseen ja toteuttaa sen  henkeä. Päätös tämän julistuksen laatimisesta tehtiin 1981. Seuraavana vuonna perustettiin ICOMOSin historiallisten kaupunkien kansainvälinen komitea (International Committee of Historic Towns, joka käyttää lyhennettä CIVIH), jonka ensimmäisenä päätehtävänä oli julistuksen laatiminen. Komitean puheenjohtaja prof. Andras Roman (Unkari) on kantanut päävastuun julistuksen tekemisessä. Julistus hyväksyttiin 1987 ICOMOS:in yleiskokouksessa Washingtonissa.

Historiallisten kaupunkien ja kaupunkimaisten alueiden suojelua koskeva julistus on monien mielipiteiden ja näkemysten synteesi. Useiden käsittelyvaiheiden jälkeen on päädytty lopputulokseen, jossa on pidetty tiukasti kiinni Venetsian julistuksen tavoitteista ja toisaalta pyritty mahdollisimman laajaan yleispätevyyteen. Ajattomuus on ollut yksi laadintakriteeri, julistuksen on kestettävä myös tulevat haasteet. Suositukset on laadittu niin, että ne voidaan hyväksyä ja toteuttaa eri kulttuureissa. Esimerkiksi historiallisuus on nähty suhteellisena käsitteenä. Aikarajoja ei ole asetettu, koska kukin maa tai kulttuuri itse määrittelee, mikä on historiallista oman historian, traditioitten, kehityksen ja monumenttiensa lukumäärän valossa. Yksityiskohtaisempia, paikalliset erityispiirteet huomioonottavia täydentäviä suosituksia on tehty jo mm. Yhdysvalloissa.

Historiallisten kaupunkien ja kaupunkimaisten alueiden suojelua koskeva julistus on tarkoitettu sekä asukkaille että asiantuntijoille. Kaupunki nähdään maiseman, rakentamisen, arkkitehtuurin ja yhteiskunnan muodostamana kokonaisuutena. Laajojen kaupunkikokonaisuuksien suojelu on monimutkainen asia. Kehityksen tulee jatkua edelleen, suojelusuunnitelma on pikemminkin tulevan kehityksen perusta kuin kahle.

Kansainvälisiä julistuksia laadittaessa on ainaisena ongelmana terminologia, joka vaihtelee eri maissa ja kulttuureissa. Valmisteluvaiheessa käytiin keskustelua esimerkiksi siitä, olisiko sanan conservation sijasta pitänyt laajemmin käyttää termejä rehabilitation, revitalization tai reanimation. Lopullisessa versiossa esiintyy useissa kohdin (kohdat 5, 7 ja 9) ”conversation plan”, joka on suomennettu suojelusuunnitelma. Pienet vivahde-erot saattavat hämärtyä käännöksissä. Julistuksen luonnokset kirjoitettiin alunperin ranskaksi, mutta sitä valmisteltiin sekä ranskankielisenä että englanninkielisenä. Suomennoksen englanninkielisestä versiosta on tehnyt Antero Tiusanen.


Maire Mattinen
Kansainväliset julistukset. ICOMOS, Helsinki 1992

Julistus historiallisten kaupunkien ja kaupunkimaisten alueiden suojelusta (suomeksi + in English)