Kivikomitea ISCS

ICOMOSin kansainvälisen tieteellisen kivikomitean (ISCS) tarkoitus on edistää epäorgaanisten huokoisten materiaalien, kuten luonnonkivien ja tekokivien, säilymistä. Monia tieteenaloja yhdistävä lähestymistapa pureutuu tutkimuksen aukkoihin ja tukee sekä vahvistaa tutkimusta ja tutkimustulosten leviämistä ja jakamista kulttuuriperintöalalla.

Kivikomitean Suomen osasto on tavannut vuosien saatossa muutaman kerran. Toimintaa koskevia ehdotuksia voi lähettää Suomen osaston jäsenelle Elisa Heikkilälle e-mail elisa.heikkila(at)nba.fi

Komitean tuottama sanakirja kivimateriaalien rapautumisesta:

ICOMOS-ISCS Glossary on Stone Deterioration Patterns