Kansainväliset tieteelliset komiteat

ICOMOS on maailmanlaajuinen asiantuntijaverkosto. Erilaisia suojelu- ja restaurointikysymyksiin keskittyviä tieteellisiä komiteoita on monella erityisalalla, mm. rakenteisiin, puurakenteisiin, rakennussuojelun talous- ja hallintokysymyksiin, eri materiaalien käyttöön ja tekniikoihin sekä kulttuuriperinnön eri osa-alueisiin liittyvinä komiteoina. Komiteat toimivat globaalisti, jotkut myös aluetasolla.

Kansallinen osasto voi nimetä äänestävän jäsenen tieteellisiin komiteoihin. Kansainvälisten komiteoiden jäsenyyttä voi hakea myös suoraan komitealta. Tieteelliset komiteat työskentelevät sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla. Tavoitteena on, että eri komiteoiden työskentelyyn voivat osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet ICOMOSin jäsenet.

ICOMOSin kansainvälisten komiteoiden Suomen osaston äänestävät jäsenet v. 2022

Aineettoman kulttuuriperinnön komitea: Maire Mattinen

CIPA Dokumentointikomitea – Kulttuurimaisemat (historialliset puistot ja puutarhat) : Juhana Heikonen

Jaettu kulttuuriperintö: Netta Böök

Kansanarkkitehtuurikomitea: Marika Konola-Tuominen

Kaupungit ja kylät: Helena Björk

Kestävä kehitys ja energiatehokkuus: Seija Linnanmäki

Kivikomitea: Elisa Heikkilä

Kulttuurimatkailukomitea: Marianne Lehtimäki

1900-luvun arkkitehtuuri: Jonas Malmberg

Laki-, talous- ja hallintokomitea: Matleena Haapala

Linnoitukset ja asevoimien arkkitehtuuri: Tuija Lind

PRERICO – Uskontojen ja rituaalien paikat: William van Andringa, varalla Laura Berger

Puukomitea: Pasi Kovalainen

Rakennusperinnön rakenteiden analysointi ja restaurointi: Marko Huttunen

Seinämaalauskomitea: Tiina Sonninen

Teorian ja filosofian komitea: Miia Perkkiö

Vedenalainen kulttuuriperintö ICUCH : Minna Koivikko

Kv. ICOMOSin työryhmät:

ICOMOSin Emerging Professionals: Maria Hyövälti

Kestävän kehityksen tavoitteet -työryhmä: Uula Neitola

Ihmisoikeudet ja kulttuuriperintö -työryhmä: Kirsti Kovanen