Lausuntoja

 

Suomen osaston antamia lausuntoja

2024

VALITUS UUDENMAAN ELY:N PÄÄTÖKSESTÄ HALLINTO-OIKEUTEEN

Viime vuoden lopulla ICOMOSin Suomen osasto kutsui kolme muuta kulttuuriperintöalan asiantuntijajärjestöä ja Kruununhaan asukasyhdistyksen valmistelemaan yhdessä Valtioneuvoston linnan pihatalon suojeluesityksen rakennusperintölain nojalla. Uudenmaan ELY hylkäsi ko. esityksen jo helmikuussa. Teimme maaliskuussa yhteisen valituksen em. ELY:N päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus Hallinto-oikeuteen 6.3.2024.

ICOMOSIN SUOMEN OSASTON LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEKSI RAKENTAMISLAIN MUUTTAMISESTA

Jäsenistä koottu asiantuntijaryhmä valmisteli osaston lausunnon Orpon hallituksen esittämästä ns. rakentamislain ”korjaussarjasta”. Maaliskuussa jätetty lausunto keskittyi rakentamislain purkamislupasääntelyä koskeviin osuuksiin 56 § ja 179 § sekä purkamisluvan valitusoikeuden rajaavaan pykälään 182 §. Lausunto 4.3.2024.

ICOMOSIN SUOMEN OSASTON KASARMITORIN LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGILLE

Muistutus asemakaavaehdotukseen koskien Helsingin Kaartinkaupungin korttelia 3210 sekä katu- ja torialueita. Lausunto 16.2.2024.

2023

VALTIONNEUVOSTON LINNAN RAKENNUSSUOJELUESITYS

Osaston Uudenmaan ELYyn jättämä Valtioneuvoston linnan rakennussuojeluesitys. Helsinki-Seura ry, Kruununhaan asukasyhdistys ry, Suomen kulttuuriperinnön tuki ry sekä Rakennustaiteen Seura ry allekirjoittivat suojeluesityksen yhdessä osaston kanssa. Rakennussuojeluesitys 5.11.2023.

LAUSUNTO AINEETTOMAN KULTTUURIPERINNÖN TOIMENPIDEOHJELMASTA VUOSILLE 2023-2028

Osasto teki lausunnon Aineettoman kulttuuriperinnön toimenpideohjelmasta vuosille 2023–2028 opetus- ja kulttuuriministeriölle. Lausunnon valmistelijana toimi Maire Mattinen. Lausunto 14.3.2023.

LAUSUNNOT HELSINGIN KAUPUNGILLE SATAMATUNNELIN JA RUOHOLAHDEN TORNITALOJEN ASEMAKAAVAMUUTOKSISTA

Osasto jätti lausunnot Helsingin kaupungille Satamatunnelin ja Ruoholahden tornitalojen asemakaavamuutoksista yhdessä Puutarhataiteen seuran kanssa keväällä 2023. Lausunto 1 ja lausunto 2 (20.1.2023)

Vanhat lausunnot

TESAURUS-HANKE

ICOMOSin Suomen osasto ry. antoi Museoviraston pyynnöstä lausunnon kulttuuriperintöalan termistöä käsittelevästä Tesaurus-hankkeesta 10.10.2010.
ICOMOSin Suomen osasto r.y:n lausunto Tesaurus-hankkeesta

EU:N ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVI 2002/91/EC

Osana ICOMOSin Eurooppa-ryhmän toimintaa Suomen osasto lähetti 10.6.2009 kirjeen suomalaisille europarlamentaarikoille.
ICOMOSin Suomen osasto r.y:n kirje EU:n energiatehokkuusdirektiivistä 2002/91/EC

ESITYS RAKENNUSSUOJELULAIKSI 12.8.2008

Osasto antoi ympäristöministeriön pyynnöstä 15.9.2008 lausunnon uudesta rakennussuojelulakiesityksestä (Ehdotus laiksi rakennusperinnön suojelemisesta ja eräiksi siihen liittyvistä laeista, Työryhmän esitys ympäristöministeriölle 12.8.2008).
ICOMOSin Suomen osasto r.y:n lausunto esityksestä laiksi rakennusperinnön suojelusta

ILMASTONMUUTOS JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ

Osasto antoi ympäristöministeriön pyynnöstä 29.9.2008 lausunnon Museovirasto, Metsähallituksen ja ympäristöministeriön tuottamasta raportista ”Ilmastonmuutos ja kulttuuriympäristö – tunnistetut vaikutukset ja haasteet”. Raportti on Suomen osuus Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamaa yhteispohjoismaista hanketta Effekter av klimatendringen på kulturminnen og kulturmiljö. Alla ICOMOSin Suomen osasto ry:n ilmastonmuutosvastaava Seija Linnanmäen kommentit.
Kommentit ”Ilmastonmuutos ja kulttuuriympäristö – tunnistetut vaikutukset ja haasteet” -raporttiin