Lausuntoja

 

Suomen osaston antamia lausuntoja

TESAURUS-HANKE
ICOMOSin Suomen osasto ry. antoi Museoviraston pyynnöstä lausunnon kulttuuriperintöalan termistöä käsittelevästä Tesaurus-hankkeesta 10.10.2010.
ICOMOSin Suomen osasto r.y:n lausunto Tesaurus-hankkeesta

EU:N ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVI 2002/91/EC
Osana ICOMOSin Eurooppa-ryhmän toimintaa Suomen osasto lähetti 10.6.2009 kirjeen suomalaisille europarlamentaarikoille.
ICOMOSin Suomen osasto r.y:n kirje EU:n energiatehokkuusdirektiivistä 2002/91/EC

ESITYS RAKENNUSSUOJELULAIKSI 12.8.2008
Osasto antoi ympäristöministeriön pyynnöstä 15.9.2008 lausunnon uudesta rakennussuojelulakiesityksestä (Ehdotus laiksi rakennusperinnön suojelemisesta ja eräiksi siihen liittyvistä laeista, Työryhmän esitys ympäristöministeriölle 12.8.2008).
ICOMOSin Suomen osasto r.y:n lausunto esityksestä laiksi rakennusperinnön suojelusta

ILMASTONMUUTOS JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ
Osasto antoi ympäristöministeriön pyynnöstä 29.9.2008 lausunnon Museovirasto, Metsähallituksen ja ympäristöministeriön tuottamasta raportista ”Ilmastonmuutos ja kulttuuriympäristö – tunnistetut vaikutukset ja haasteet”. Raportti on Suomen osuus Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamaa yhteispohjoismaista hanketta Effekter av klimatendringen på kulturminnen og kulturmiljö. Alla ICOMOSin Suomen osasto ry:n ilmastonmuutosvastaava Seija Linnanmäen kommentit.
Kommentit ”Ilmastonmuutos ja kulttuuriympäristö – tunnistetut vaikutukset ja haasteet” -raporttiin