Julistukset ja suositukset

Julistukset ja suositukset

Suomen osasto julkaisee mahdollisuuksien mukaan suomenkielisiä versioita kansainvälisistä julistuksista. ICOMOSin julistukset on luettavissa alkuperäisinä englannin- ja ranskankielisinä sekä muina kieliversioina kansainvälisen ICOMOSin sivuilla.

Vanhempia kansainvälisiä julistuksia on luettavissa muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta TÄSTÄ, Museoviraston sivuilta TÄSTÄ sekä ympäristo.fi -palvelusta TÄSTÄ.

Några dokumenter på svenska: www.icomos.se/en/dokument/internationella-dokument/

Venedigdokumentet: Internationellt charter för bevarande och restaurering av minnesmärken och områden av historiskt intresse (1964)

Florensdeklarationen: Internationell deklaration för bevarande och restaurering av historiska trädgårdsanläggningar, parker och landskap (1982)

Stadscharter: Internationellt charter för bevarande av historiska städer (1987)

Mexicodokumenet: Charter om kulturturism (1999)