Yhteisestä yksityistä

Kouluista koteja ja rakennusperinnöstä bisnestä
Miia Perkkiö
Pamfletista Kenen kaupunki? Helsingin kaupunkisuunnittelu ja kulttuuriympäristö törmäyskurssilla.

Uno Ullbergin suunnittelema sairaanhoito-opisto vuodelta 1940 halutaan muuttaa asunnoiksi ja toimitiloiksi. Rakennus on suojeltu asemakaavassa sr-1-merkinnällä. Kuva Constantin Grünberg 1955, Helsingin kaupunginmuseo.

Viime vuosina useita Helsingin keskeisillä paikoilla sijaitsevia suojeltuja rakennuksia on muutettu asuinkäyttöön. Kiinteistösijoitusyhtiö Kojamon Metropolia-projekti on laajuudessaan silti poikkeuksellinen: kaupunkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittäviä oppilaitoksia muutetaan lähinnä pieniksi vuokra-asunnoiksi.

Lue artikkeli tästä (pdf)

Takaisin sisällysluetteloon