ICOMOS Suomen osaston vuosikokouksen 2024 päätökset

Vuosikokous hyväksyi osaston uudet säännöt ja vuosikokousasiakirjat (toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja talousarvio) pienin tarkennuksin sekä valitsi osaston hallituksen yksimielisesti.

Sääntöjä uudistettiin noudattamaan paremmin ICOMOSin kansallisille komiteoille laatimia mallisääntöjä sekä selkeytettiin osaston toiminnan kuvausta ja sääntöjen luettavuutta. Hallituksen jäsenen yhtäjaksoinen toimikausi rajattiin korkeintaan yhdeksäksi vuodeksi, jota tulee seurata vähintään kolmen vuoden tauko. Säännöt tulee käsitellä vielä toisessa vuosikokouksessa ennen niiden hyväksyttämistä Patentti- ja rekisterihallituksessa. 

Arkkitehti Marianne Lehtimäki jatkaa osaston puheenjohtajana. Hallitukseen valittiin TkT Laura Berger, TkT Harri Hautajärvi (varapuheenjohtaja), arkkitehti Marko Huttunen, FT Petteri Kummala, arkkitehti Anu Laurila, arkkitehti Hannu Salmi, arkkitehti Mona Schalin sekä arkkitehti Hannes Teräsvuori.

Vuosikokousta edelsi kiinnostava tutustuminen Helsingin Observatorion kunnostushankkeeseen, jota esittelivät arkkitehtitoimisto Livadystä Lauri Saarinen sekä Observatorio päällikkö Päivi Harjunpää (https://livady.fi/projektit/helsingin-observatorion-keskitorni/).

LIITTEET

Liite 1: päivitetyt säännöt

Liite 2: päivitetty toimintakertomus

Liite 3: päivitetty toimintasuunnitelma

Liite 4: päivitetty talousarvio