Valtioneuvoston linnan purku- ja laajennushankkeesta kansainvälinen kulttuuriperintöhälytys

ICOMOSin Suomen osaston aloitteesta kansainvälinen ICOMOS on tehnyt kulttuuriperintöhälytyksen (Heritage Alert) Valtioneuvoston linnan erityislaki- ja asemakaavallisen suojelun purkamisesta. Näillä toimilla tähdätään korttelin piharakennuksen purkamiseen ja ylisuuren uudisrakennuksen rakentamiseen piha-alueelle. 

Valtioneuvoston korttelin historia sekä arkkitehtoniset ja kulttuurihistorialliset arvot on selostettu yksityiskohtaisesti julkaistussa Heritage Alertissa:

www.icomos.org/en/get-involved/inform-us/heritage-alert/current-alerts/122498-heritage-alert-helsinki-govt-palace-and-quarters

Osasto on toimittanut aiheesta medialle tiedotteen, sekä jättänyt muistutuksen nähtävillä olleesta asemakaavaehdotuksesta Helsingin kaupungin ympäristölautakunnalle, joka löytyy liitteenä alta. 

LIITE:

ICOMOSin muistutus Helsingin kaupungin ympäristölautakunnalle