Kenen kaupunki? Pamfletti muuttaa kaupunkisuunnittelun suuntaa

Kenen kaupunki? Helsingin kaupunkisuunnittelu ja kulttuuriympäristö törmäyskurssilla on toimittamamme tietokirja, joka ilmestyi maaliskuussa 2021. Se on saanut suuremman julkisuuden ja huomion kuin mikään muu arkkitehtuuria tai kaupunkisuunnittelua käsitellyt kirja Suomessa vuosikymmeniin. Tiedotusvälineissä sitä on käsitelty myönteisesti, ja suurin kritiikki on tullut muutamalta kaupungin korkealta viranhaltijalta ja rakennus- ja sijoitusyhtiön edustajalta sosiaalisessa mediassa. Pamfletti näyttää tulleen todella tarpeeseen, juuri oikealla hetkellä, sillä sen synnyttämän keskustelun ja väittelyn myötä kaupunkisuunnittelun suunta voi muuttua parempaan. 

Tässä katsauksessa käsittelemme Kenen kaupunki? -pamfletin herättämää keskustelua, vastaamme esitettyyn kritiikkiin sekä oikaisemme muutamia väärinkäsityksiä ja virheellisiä väittämiä. Lisäksi pohdimme hieman Helsingin kaavoituksen nykytilaa. Pamfletin julkaisseiden neljän järjestön tavoitteena oli havahduttaa kaupunkilaiset huomaamaan muutos, jossa Helsingin arvokkaita kulttuuriympäristöjä ollaan pilaamassa ja yhteistä kaupunkiympäristöä huonontamassa. Pyrkimyksenä oli myös herättää keskustelua kaupunkisuunnittelua ohjaavista arvoista. Näissä tavoitteissa kirjamme on kiistatta onnistunut, sillä siitä tuli kaupunkisuunnittelun ja -politiikan kuuma peruna. Pamfletin painos myytiin nopeasti loppuun, mutta artikkeleita luetaan ja jaetaan edelleen verkossa.

Lue artikkeli tästä (pdf)