Helsingin hallinnon rapauttaminen ja tuhot kulttuuriympäristölle

Juhana Heikonen
Pamfletista Kenen kaupunki? Helsingin kaupunkisuunnittelu ja kulttuuriympäristö törmäyskurssilla.

Esko Korhosen suunnittelema Roihuvuoren asemakaava toteutettiin sodan jälkeen, ja useat aikansa parhaat arkkitehdit olivat suunnittelemassa alueen rakennuksia. Nyt kokonaisuutta uhkaavat mm. tiivistämishankkeet. Kuva Istvan Rácz 1960, Helsingin kaupunginmuseo.

Helsingin hallinto- ja organisaatiouudistuksen tarkoituksena oli lisätä demokratiaa ja tehostaa julkisten asioiden hoitoa. Julkinen asia, eli res publica, on ollut yhteiseen päätöksentekoon perustuva ajatus tasavallasta jo antiikin Roomassa. Tämä artikkeli käsittelee kaupungin asiakirjojen kautta yhteistä kaupunkiympäristöä julkisena asiana, joka on Helsingin valtaa keskittävän hallinto- ja organisaatiouudistuksen myötä hämärtynyt, joskus jopa yksityiseksi res privataksi, tuntemattomien kiinteistösijoittajien hyväksi ja julkisen tappioksi.

Lue artikkeli tästä (pdf)

Takaisin sisällysluetteloon