Valtioneuvoston linnan purku- ja laajennushankkeesta kansainvälinen kulttuuriperintöhälytys

ICOMOSin Suomen osaston aloitteesta kansainvälinen ICOMOS on tehnyt kulttuuriperintöhälytyksen (Heritage Alert) Valtioneuvoston linnan erityislaki- ja asemakaavallisen suojelun purkamisesta. Näillä toimilla tähdätään korttelin piharakennuksen purkamiseen ja ylisuuren uudisrakennuksen rakentamiseen piha-alueelle. 

Valtioneuvoston korttelin historia sekä arkkitehtoniset ja kulttuurihistorialliset arvot on selostettu yksityiskohtaisesti julkaistussa Heritage Alertissa:

www.icomos.org/en/get-involved/inform-us/heritage-alert/current-alerts/122498-heritage-alert-helsinki-govt-palace-and-quarters

Osasto on toimittanut aiheesta medialle tiedotteen, sekä jättänyt muistutuksen nähtävillä olleesta asemakaavaehdotuksesta Helsingin kaupungin ympäristölautakunnalle, joka löytyy liitteenä alta. 

LIITE:

ICOMOSin muistutus Helsingin kaupungin ympäristölautakunnalle

Heritage Alert: Valtioneuvoston linnan korttelin rakennusperintö on vaarassa

ICOMOS ja Suomen osasto ovat julkaisseet kulttuuriperintöhälytyksen Helsingin empirekeskustan ja Suomen keskeisen hallintokorttelin rakennusperintöarvoihin kohdistuvasta uhasta. 

Hälytyksen tiedote, taustaselvitys ja kirje viranomaisille löytyvät kansainvälisen ICOMOSin sivuilta.

Tässä linkit sekä englanniksi että ranskaksi:

www.icomos.org/en/get-involved/inform-us/heritage-alert/current-alerts/122498-heritage-alert-helsinki-govt-palace-and-quarters

www.icomos.org/fr/simpliquer/nous-informer/alerte-patrimoine/alertes-en-cours/122499-alerte-patrimoine-palais-helsinki