Author Archive

Kenen kaupunki? Pamfletti muuttaa kaupunkisuunnittelun suuntaa -artikkeli on nyt julkaistu!

Lisäartikkeli teokseen “Kenen kaupunki? Helsingin kaupunkisuunnittelu törmäyskurssilla” on nyt julkaistu, tutustu artikkeliin täällä! Artikkelin ovat kirjoittaneet kirjan toimittajat TkT Harri Hautajärvi, TkT Juhana Heikonen, FT Petteri Kummala ja FT Timo Tuomi. Julkaisijat ja kustantajat ovat Docomomo Suomi Finland, ICOMOSin Suomen osasto, Rakennustaiteen Seura ja Rakennusperintö-SAFA. 

ICOMOSin Suomen osasto ry:n vuosikokous 30.3.2021

Arvoisa ICOMOSin jäsen,

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tiistaina 30.3.2021 klo 16.00 Zoomissa. Saat osallistumislinkin ilmoittautumalla 28.3.2021 mennessä osoitteeseen sihteeri@icomos.fi.

Vuosikokousasiakirjat: Kutsu vuosikokoukseen, toimintakertomus ja tilinpäätös 2020, toiminnantarkastuskertomus 2020, Liite: SFS toimintakertomus, talousarvioesitys 2021, sääntömuutosesitys 2021, toimintasuunnitelmaesitys 2021.

Kenen kaupunki? -pamfletti julkaistu!

Kenen kaupunki? Helsingin kaupunkisuunnittelu ja kulttuuriympäristö törmäyskurssilla -pamfletti on julkaistu. Kirjan ovat toimittaneet TkT Harri Hautajärvi, TkT Juhana Heikonen, FT Petteri Kummala ja FT Timo Tuomi. Kirjoittajina on 19 kaupunkisuunnittelun, arkkitehtuurin ja kulttuuriympäristöjen asiantuntijaa. Kirjan julkaisijat ja kustantajat ovat Docomomo Suomi Finland, ICOMOSin Suomen osasto, Rakennustaiteen Seura ja Rakennusperintö-SAFA. Tutustu kirjaan täällä!

Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö -raportti englanniksi

ICOMOSin Suomen osasto ry. on kääntänyt ja toimittanut Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö (KYK) -raportin englanniksi. Englanninkielisen käännöksen, Enabling Heritage Involvement:Participatory Models for Cultural Heritage, on toimittanut FT Tanja Vahtikari.

Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö -raportti perustuu ICOMOSin Suomen osasto ry:n vuosina 2018-2019 toteuttamaan Osallistumisen mallintaminen -hankkeeseen.

Englanninkielisen raportin voi lukea täältä.

ICOMOSin jäsenmaksut 2021

ICOMOSin Suomen osasto ry. pyytää jäseniään maksamaan vuoden 2021 jäsenmaksun oheisten ohjeiden mukaisesti 15.3.2021 mennessä. ICOMOSin ohjeide ntakia jäsenmaksunsa jälkikäteen maksaneille ei postiteta enää ollenkaan jäsenkortteja, mikäli jäsenmaksua ei ole kirjattu rekisteriin toukokuunloppuun mennessä.

Katso jäsenmaksutiedot täältä.

ICOMOSin Puuperiaatteet julkaistu suomeksi

Puurakennusperinnön säilyttämisen periaatteet on nyt käännetty ja julkaistu suomeksi. Periaatteet hyväksyttiin ICOMOSin 19:nnessä yleiskokouksessa New Delhissä Intiassa 15.12.2017.

Periaatteet ovat kääntäneet suomeksi Jüri Kokkonen, Netta Böök, Marko Huttunen, Kirsti Kovanen ja Juulia Mikkola.

Puuperiaatteet on luettavissa ICOMOSin Suomen osaston verkkosivuilla.

ICOMOSin Suomen osasto ry:n vuosikokous 16.6.2020

Arvoisa ICOMOSin jäsen,

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tiistaina 16.6.2020 klo 15.00 Hietsun paviljongin Atelje-salissa, osoitteessa Hiekkarannantie 9, 00100 Helsinki.

Kokouksessa pidetään kiinni korona-ajan ohjeistuksen mukaisista turvaväleistä.

Vuosikokousasiakirjat: Kutsu vuosikokoukseen, toimintakertomus 2019, tilinpäätös 2019 1, tilinpäätös 2019 2, toimintasuunnitelma 2020.

3D Digital Cultural Heritage for Resilience, Recovery and Sustainability 27.5.

Seuraa 27.5. klo 10-13 Euroopan komission livestreamia 3D Digital Cultural Heritage for Resilience, Recovery and Sustainability. Siinä on tarkoitus saada valmiiksi periaatteet 3D-teknologian ja -työkalujen käytölle kriisien aikaisessa ja jälkeisessä tilanteessa. Livestreamin linkki löytyy uutisesta.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-web-conference-value-and-use-3d-digital-cultural-heritage-resilience-recovery-and?fbclid=IwAR0fHCf2sycHNWDyIA_6KXRYTexztJfTL7zlPfc18kdiw_B-YjZdarfGQVI

Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö -raportti on julkaistu

ICOMOSin Suomen osasto on julkaissut Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö -raportin vuosina 2018-2019 toteutetusta Osallistamisen mallintaminen -hankkeesta. Työssä luodaan toimintamalli osallistumisen mahdollistavaa ja osallistumista tukevaa kulttuuriperinnön arvottamista, kohteisiin kohdistuvia toimenpiteitä ja niiden käyttöä varten niin, että prosessin tuoma tulos ja hyöty voidaan kirjata kohteen/kohteiden ”hoitokirjaan” taikka hoito- ja käyttösuunnitelmiin.

Suomenlinnan hoitokunnan kanssa yhteistyössä toteutetulla hankkeella luotiin malliprosessi osallistavasta kulttuuriperinnön arvottamisesta (toimenpiteet ja käyttö), jota voidaan käyttää ja soveltaa eri tyyppisissä kulttuuriperintökohteissa. Hyötynä on paikan ymmärryksen ja merkityksen lisääminen eri toimijoille. Osallistava oppiminen lisää ymmärrystä kulttuuriympäristön arvoista, hoidosta ja ylläpidosta.

Raportin voi lukea täältä.