Author Archive

Tutustu nyt ICOMOS Suomen osaston uuteen jäsenlehteen

Uuden ICOMOS Suomen osaston jäsenlehden teemana on ICOMOSin Valtioneuvoston linnan kulttuuriperintöhälytys.

Tiedote käsittelee ajankohtaista uhkaa; Valtioneuvoston linnan sisäpihalla sijaitsevan Painotalon suojelun ja itse fyysisen rakennuksen purkamista. Kansainvälinen ICOMOS on julkistanut aiheesta kulttuuriperintöhälytyksen, Heritage Alert Government Palace and Quarter Helsinki, Finland. 

Helsingin kaupungin valmistelee korttelista purkamisen mahdollistavaa asemakaavan muutosta poliittiseen käsittelyyn vielä tänä vuonna.

Osasto pyrkii nostattamaan asiasta julkista keskustelua sekä saamaan lisäaikaa kestävien periaatteiden ja laadukkaiden ratkaisujen kehittämiseen Valtioneuvoston linnan korttelin peruskorjaushankkeeseen.

Aihetta käsitellään myös Murtuuko suojelu -seminaarissa tiistaina 17.10.2023 klo 16.00–17.45 osoitteessa Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Tilaisuutta voi seurata vain paikan päällä.

Valtioneuvoston linnan purku- ja laajennushankkeesta kansainvälinen kulttuuriperintöhälytys

ICOMOSin Suomen osaston aloitteesta kansainvälinen ICOMOS on tehnyt kulttuuriperintöhälytyksen (Heritage Alert) Valtioneuvoston linnan erityislaki- ja asemakaavallisen suojelun purkamisesta. Näillä toimilla tähdätään korttelin piharakennuksen purkamiseen ja ylisuuren uudisrakennuksen rakentamiseen piha-alueelle. 

Valtioneuvoston korttelin historia sekä arkkitehtoniset ja kulttuurihistorialliset arvot on selostettu yksityiskohtaisesti julkaistussa Heritage Alertissa:

www.icomos.org/en/get-involved/inform-us/heritage-alert/current-alerts/122498-heritage-alert-helsinki-govt-palace-and-quarters

Osasto on toimittanut aiheesta medialle tiedotteen, sekä jättänyt muistutuksen nähtävillä olleesta asemakaavaehdotuksesta Helsingin kaupungin ympäristölautakunnalle, joka löytyy liitteenä alta. 

LIITE:

ICOMOSin muistutus Helsingin kaupungin ympäristölautakunnalle

Kulttuuriympäristösanaston kommentointimahdollisuus

Ympäristöministeriö ja Sanastokeskus kutsuvat
Kulttuuriympäristösanaston kehittämisestä kiinnostuneita tahoja ja
sidosryhmiä kommentoimaan sanaston tämänhetkistä luonnosta. Tätä
pyyntöä voi jakaa edelleen sellaisille tahoille ja henkilöille,
joiden kannanottoa pidätte tarpeellisena. Kaikenlaiset sanastoa
koskevat kommentit ovat tervetulleita. Kommentit voivat sisältää
kannanottoja sekä sanastoon kokonaisuutena että yksittäisiin
käsitteisiin.

Kulttuuriympäristösanasto on osa ympäristöministeriön rakennetun
ympäristön sanastotyötä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL)
kokonaisuudistuksen parissa. Kulttuuriympäristösanastoon sisältyy
myös Museoviraston arkeologian sanastotyössä määriteltyjä
käsitteitä.

Kulttuuriympäristösanaston tavoitteena on kulttuuriympäristöön,
kulttuuriperintöön, rakennusperintöön, arkeologiseen
kulttuuriperintöön ja maisemaan liittyvien peruskäsitteiden
määrittely, suositettavien termien valinta ja termien käytön
selkeyttäminen.

Pyydämme kommentoimaan Ota kantaa -palvelun kautta:
Tästä linkistä.
Kommentit pyydetään jättämään viimeistään perjantaina 26.5.2023.

Heritage Alert: Valtioneuvoston linnan korttelin rakennusperintö on vaarassa

ICOMOS ja Suomen osasto ovat julkaisseet kulttuuriperintöhälytyksen Helsingin empirekeskustan ja Suomen keskeisen hallintokorttelin rakennusperintöarvoihin kohdistuvasta uhasta. 

Hälytyksen tiedote, taustaselvitys ja kirje viranomaisille löytyvät kansainvälisen ICOMOSin sivuilta.

Tässä linkit sekä englanniksi että ranskaksi:

www.icomos.org/en/get-involved/inform-us/heritage-alert/current-alerts/122498-heritage-alert-helsinki-govt-palace-and-quarters

www.icomos.org/fr/simpliquer/nous-informer/alerte-patrimoine/alertes-en-cours/122499-alerte-patrimoine-palais-helsinki

Kutsu ICOMOSin Suomen osaston vuosikokoukseen 27.3.

Arvoisa ICOMOSin jäsen

ICOMOSin Suomen osasto ry:n  vuosikokous pidetään maanantaina 27.3.2023 alkaen klo 17.00 Munkkivuoren kirkossa. Osoite Raumantie 3, 00350 Helsinki.

Tarjoilun vuoksi toivomme ilmoittautumista kokoukseen. Voit ilmoittautua tästä linkistä.

HUOM! Tilaisuus alkaa toisin kuin aiemmin ilmoitettiin ICOMOSin Suomen osaston vuosikokouksella. Tilaisuus jatkuu vuosikokouksen jälkeen paneelilla kirkkotilojen ajankohtaisesta tilanteesta muuttuvan käytön tuomien muutospaineiden keskellä. Keskustelemassa ovat kirkkoherra Päivi Vähäkangas Munkkiniemen seurakunnasta, yliarkkitehti Edla Mäkelä Kirkkohallituksesta, erikoisasiantuntija Elisa Heikkilä Museovirastosta, FT, arkkitehti Ulla Rahola sekä TkK Akileia Krohn.

ICOMOSin Suomen osaston vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 ESITYSLISTA

1.         Kokouksen avaus.

2.         Kokouksen puheenjohtajan valinta. Sääntöjen § 7.

3.         Kokouksen laillisuus. Sääntöjen § 6.

4.         Kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

5.         Työjärjestyksen hyväksyminen.

6.         Hallituksen kertomus vuoden 2022 toiminnasta, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto. Liitteenä.

7.         Tilinpäätöksen vahvistaminen ja päätös vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

8.         Jäseniltä perittävien jäsenmaksujen suuruudet vuonna 2024. Sääntöjen § 4. Hallitus esittää maksujen pitämistä ennallaan (henkilöjäsen 55 euroa, yhteisöjäsen 250 euroa, kannattajajäsen 110 euroa, opiskelijajäsen 27,50 euroa).

9.         Toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä talousarvio vuodelle 2023. Kaksi liitettä.

10.      Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten (8) valinta vuodelle 2023.

11.      Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2023.

12.      Muut jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat. Sääntöjen § 6.

13.      Kokouksen päättäminen.

Tervetuloa!

ICOMOSin Suomen osasto ry:n hallitus

LIITTEET

Toimintakertomus 2022

Toiminnantarkastus 2022

Toimintasuunnitelmaesitys vuodelle 2023

Talousarvioesitys vuodelle 2023