Kutsu ICOMOSin Suomen osaston vuosikokoukseen 20.3.

Hyvät ICOMOS jäsenet,

ICOMOSin Suomen osasto ry:n vuosikokous pidetään keskiviikkona 20.3.2024 alkaen klo 16.30 Tiedemuseo Liekin observatoriossa Tähtitorninvuorella (entinen Helsingin yliopiston Observatorio). Osoite Kopernikuksentie 1.

Tilaisuus alkaa kierroksella Observatorioon, jossa tutustutaan korjaustöihin ja tilojen nykyiseen käyttöön, mm. keskitornin restaurointiin. Arkkitehtitoimisto Livadyn Lauri Saarinen yhdessä Observatorion päällikön Päivi Harjunpään kanssa esittelevät rakennusta. (https://livady.fi/projektit/helsingin-observatorion-keskitorni/)

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi osaston sääntöjen uusiminen.

Hallituksen ehdotuksessa sääntöjen muutoksista on selkiytetty yhdistyksen kotipaikkaa ja tarkoitusta sekä päivitetty sääntöjä ICOMOS:in kansallisille osastoille tehtyjen mallisääntöjen mukaan tavoitteena vahvistaa toiminnan avoimuutta ja inklusiivisuutta.

ASIALISTA

1.         Kokouksen avaus.

2.         Kokouksen puheenjohtajan valinta. Sääntöjen § 7.

3.         Kokouksen laillisuus. Sääntöjen § 6.

4.         Kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

5.         Työjärjestyksen hyväksyminen.

6.         Sääntöjen muuttaminen.

Liitteet kohtaan 6; 6a (voimassa olevat säännöt), 6b (sääntömuutosehdotus, muutokset näkyvät), 6c (sääntömuutosehdotus, muutokset hyväksytty).

7.         Hallituksen kertomus vuoden 2023 toiminnasta, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.

Liitteet kohtaan 7: 7a toimintakertomus, 7b tilinpäätös ja 7c toiminnantarkastajan lausunto.

8.         Tilinpäätöksen vahvistaminen ja päätös vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

9.         Jäseniltä perittävien jäsenmaksujen määrittäminen vuodelle 2025 ICOMOSin jäsenmaksujen noustua jo vuodelle 2024. Hallituksen esitys:

  • jäsen 65 € (nyt 55 €) / opiskelijajäsen 32,50 € (nyt 27,50 €)
  • kannattajajäsen 110 € (nyt 110 €)
  • yhteisöjäsen 400 € (nyt 250 €)

10.      Toimintasuunnitelman ja siihen liittyvän talousarvion hyväksyminen vuodelle 2024.

Liitteet kohtaan 10: 10a toimintasuunnitelma ja 10b talousarvio.

11.      Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten (8) valinta vuodelle 2024. Sääntöjen § 7.

12.      Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2024.

13.      Jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat. Sääntöjen § 6.

14.      Kokouksen päättäminen.

Tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan 18.3. mennessä: sihteeri@icomos.fi.

Tervetuloa!

ICOMOSin Suomen osasto ry:n hallitus

LIITTEET

6a: Voimassa olevat säännöt

6b: Sääntömuutosehdotus, muutokset näkyvät

6c: Sääntömuutosehdotus, muutokset hyväksytty

7a: Toimintakertomus 2023

7b: Tilinpäätös 2023

7c: Toiminnantarkastus 2023

10a: Toimintasuunnitelmaesitys vuodelle 2024

10b: Talousarvioesitys vuodelle 2024