ICOMOSin Suomen osaston vuosikokous 31.3.2022

Arvoisa ICOMOSin jäsen

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin torstaina 31.3.2021 klo 16:00 Arkkitehtuurimuseossa, Kasarmikatu 24, Helsinki.

Vuosikokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta. Sääntöjen § 7.
 3. Kokouksen laillisuus. Sääntöjen § 6.
 4. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.
 5. Työjärjestyksen hyväksyminen.
 6. Hallituksen kertomus vuoden 2021 toiminnasta, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto. Liite.
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja päätös vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 8. Jäseniltä perittävien jäsenmaksujen suuruudet vuonna 2023. Sääntöjen § 4. Hallitus esittää maksujen pitämistä ennallaan (henkilöjäsen 55 euroa, yhteisöjäsen 250 euroa, kannattajajäsen 110 euroa, opiskelijajäsen 27,50 euroa).
 9. Toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä talousarvio vuodelle 2022. Kaksi liitettä.
 10. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten (8) valinta vuodelle 2022.
 11. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2022.
 12. Muut jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat. Sääntöjen § 6.
 13. Kokouksen päättäminen.


Toimintakertomus 2021
Toimintasuunnitelmaesitys 2022
Talousarvioesitys vuodelle 2022
Toiminnantarkastus 2021