ICOMOSin julkilausuma Ukrainasta Pariisi, 24. helmikuuta 2022

ICOMOS pahoittelee Ukrainan tilanteen heikkenemisen vuoksi jo menetettyjä ja uhattuja ihmishenkiä. ICOMOS pelkää myös, että tilanne muodostaa vakavan uhan Ukrainan kulttuuriperinnölle.

Yhtenä merkittävimmistä kulttuuriperintöalan järjestöistä ja Maailmanperintökomitean neuvoa-antavana elimenä se muistuttaa kaikkia asianosaisia ​​kulttuuriperinnön äärimmäisestä haavoittuvuudesta aseellisen konfliktin aikana, myös tahattomien vahinkojen vuoksi, sekä heidän huolenpitositoumuksistaan. Unescon kulttuurisopimukset – erityisesti vuoden 1954 Haagin yleissopimus ja sen kaksi pöytäkirjaa, vuoden 1972 maailmanperintösopimus ja vuoden 2003 yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelusta – ja osapuolten ehdoton velvollisuus tehdä kaikkensa suojellakseen kulttuuriperinnön kaikkia osa-alueita vaurioilta.

ICOMOS tukee ja neuvoo mahdollisuuksiensa mukaan kaikissa kulttuuriperinnön suojelua ja kulttuuriperintöön kohdistuviin riskeihin varautumista koskevissa asioissa sekä aiheen parissa työskenteleviä asiantuntijoita että Ukrainan viranomaisia.

Ks. ICOMOSin alkuperäinen julkilausuma