Kansallisteatterin kortteli

Voiko historiallisia arvoja nollata retoriikalla ja lakia venyttämällä?
Timo Tuomi & Tuula Pöyhiä
Pamfletista Kenen kaupunki? Helsingin kaupunkisuunnittelu ja kulttuuriympäristö törmäyskurssilla.

Läntisen teatterikujan julkisivussa yhdistyivät hotelli ja palatsimaisen julkisivun taakse sijoitetut teatterin uudet tilat. Kuva Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala.

Demokraattisessa yhteiskunnassa asemakaavoitus on julkista. Kansalaiset voivat tutustua nähtäville asetettuihin kaavaluonnoksiin ja tuoda julki kaupungin kehittämistä koskevat mielipiteensä. Vuosituhannen alussa kunnista tuli asemakaavoituksen suhteen itsenäisiä. Uudistuksella saavutettiin kiistatonta hyötyä, kuten paikallisen asiantuntemuksen parempaa hyödyntämistä, mutta positiivisen kehityksen varjossa näyttää kuitenkin syntyneen myös toimintatapoja, joista voi tulla uhka jopa kansallisesti arvokkaille ympäristöille ja rakennusmonumenteillekin. Kuten Kansallisteatterille.

Lue artikkeli tästä (pdf)

Takaisin sisällysluetteloon