Julkaisijat

Pamfletin Kenen kaupunki? Helsingin kaupunkisuunnittelu ja kulttuuriympäristö törmäyskurssilla julkaisijat:

Docomomo Suomi Finland on modernin arkkitehtuurin valtakunnallinen asiantuntijajärjestö. Kansainvälinen Docomomo, International Committee for Documentation and Conservation of the Modern Movement, on modernin arkkitehtuurin vaalimiseen erikoistunut maailmanlaajuinen asiantuntijaorganisaatio, johon kuuluu yli 70 kansallista osastoa.
docomomo.fi

ICOMOSin Suomen osasto on rakennussuojelun ja kulttuuriympäristöjen vaalimisen valtakunnallinen asiantuntijajärjestö. Kansainvälinen ICOMOS, International Council on Monuments and Sites, on maailmanlaajuinen asiantuntijaorganisaatio, joka edistää historiallisten rakennusten ja alueiden, arkeologisten kohteiden ja kulttuurimaisemien tutkimusta ja suojelua.
icomos.fi

Rakennustaiteen Seura on valtakunnallinen, yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea ja edistää rakennustaidetta ja siihen liittyvää ympäristökulttuuria. Seura perustettiin vuonna 1955 liittyen Suomen rakennustaiteen museon, nykyisen Arkkitehtuurimuseon, syntyvaiheisiin.
rakennustaiteenseura.fi

Rakennusperintö-SAFA on Suomen Arkkitehtiliiton rakennusperinnön alaosasto, jonka tarkoitus on tukea ja kehittää kulttuuriympäristöjen ammattitaitoista suojelua, vaalimista, korjaamista ja tutkimusta. Rakennusperintö-SAFA pyrkii edistämään myös kestäviä, hyviksi koettuja rakennustapoja.
safa.fi

KENEN KAUPUNKI? HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELU JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ TÖRMÄYSKURSSILLA

TOIMITTAJAT
Harri Hautajärvi, Juhana Heikonen, Petteri Kummala ja Timo Tuomi

TOIMITUSAVUSTAJA
Linda Leskinen

GRAAFINEN SUUNNITTELU
Päivi Häikiö

JULKAISIJAT JA KUSTANTAJAT
Docomomo Suomi Finland ry
ICOMOSin Suomen osasto ry.
Rakennustaiteen Seura ry
Rakennusperintö-SAFA

Helsinki 2021
Painopaikka: Printon AS, Viro
© Kirjoittajat ja julkaisijat
Teoksessa oleva kuva-aineisto on julkaistu tekijänoikeuslain (404/61) pykälien 22, 25 ja 25a nojalla.
ISBN 978-952-69679-0-5

Takaisin sisällysluetteloon