HAKU AVOINNA Gettyn stipendin Conservation Guest Scholars -ohjelmaan

Conservation Guest Scholars -ohjelma on suunnattu konservoinnin, restauroinnin, kulttuuriperintötutkimuksen ja niihin liittyvien alojen tutkijoille ja toimijoille. Hakijalla tulee olla vähintään seitsemän vuoden ammatillinen kokemus, alan julkaisuja ym. näyttöä panostuksestaan. Stipendin saajat toteuttavat omia projektejaan asuen Getty Conservation Institute -residenssissä joko kolmen tai kuuden kuukauden ajan hyödyntäen Getty Centerin ja Getty Villan tutkimuskokoelmia sekä osallistuen Gettyn intellektuaaliseen toimintaan. Hakuaika päättyy 2.10.2023.

Lisätietoja: https://gty.art/GCIScholars.

Ota yhteyttä: GCIScholars@getty.edu

ICOMOSin Suomen osasto etsii uutta sihteeriä

Haluatko olla mukana vaikuttamassa suomalaiseen rakennus- ja kulttuuriperintöön? Luonnistuuko sinulta sekä digitaalinen viestintä että järjestötyö? Siinä tapauksessa saatat olla etsimämme henkilö!

ICOMOS Suomen osasto etsii sihteeriä, joka voisi aloittaa syyskuussa 2023. Tehtävässä pääset kehittymään monipuolisissa järjestön perustoimintaan liittyvissä tehtävissä. Sihteeri on osaston toimihenkilö, jonka tärkeimmät tehtävät ovat jäsenrekisterin ylläpito ja viestintä jäsenistölle, järjestön talousasiat yhdessä tilitoimiston kanssa, sekä järjestölliset tehtävät, kuten kokous järjestelyt ja pöytäkirjojen kirjoittaminen. Työaika on vaihtelevasti 1-8h viikossa. Tehtävä on palkallinen. 

Parhaat edellytykset tehtävään sihteeristössä toimimiseen tarjoaa kulttuurialan tai arkkitehtuurin opinnot ja kiinnostus rakennusalaa ja kulttuuriperintöä kohtaan. 

Lisätietoja antaa nykyinen sihteeri Vanessa Uhlbäck osoitteesta sihteeri@icomos.fi

Hakemukset pyydetään lähettämään puheenjohtaja Marianne Lehtimäelle osoitteeseen marianne.lehtimaki@outlook.com 11.9.2023 mennessä. 

ICOMOS on maailmanlaajuinen asiantuntijoista koostuva järjestö, joka edistää historiallisten rakennusten ja alueiden, arkeologisten kohteiden ja kulttuurimaisemien tutkimusta ja suojelua.

Kulttuuriympäristösanaston kommentointimahdollisuus

Ympäristöministeriö ja Sanastokeskus kutsuvat
Kulttuuriympäristösanaston kehittämisestä kiinnostuneita tahoja ja
sidosryhmiä kommentoimaan sanaston tämänhetkistä luonnosta. Tätä
pyyntöä voi jakaa edelleen sellaisille tahoille ja henkilöille,
joiden kannanottoa pidätte tarpeellisena. Kaikenlaiset sanastoa
koskevat kommentit ovat tervetulleita. Kommentit voivat sisältää
kannanottoja sekä sanastoon kokonaisuutena että yksittäisiin
käsitteisiin.

Kulttuuriympäristösanasto on osa ympäristöministeriön rakennetun
ympäristön sanastotyötä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL)
kokonaisuudistuksen parissa. Kulttuuriympäristösanastoon sisältyy
myös Museoviraston arkeologian sanastotyössä määriteltyjä
käsitteitä.

Kulttuuriympäristösanaston tavoitteena on kulttuuriympäristöön,
kulttuuriperintöön, rakennusperintöön, arkeologiseen
kulttuuriperintöön ja maisemaan liittyvien peruskäsitteiden
määrittely, suositettavien termien valinta ja termien käytön
selkeyttäminen.

Pyydämme kommentoimaan Ota kantaa -palvelun kautta:
Tästä linkistä.
Kommentit pyydetään jättämään viimeistään perjantaina 26.5.2023.

Kutsu ICOMOSin Suomen osaston vuosikokoukseen 27.3.

Arvoisa ICOMOSin jäsen

ICOMOSin Suomen osasto ry:n  vuosikokous pidetään maanantaina 27.3.2023 alkaen klo 17.00 Munkkivuoren kirkossa. Osoite Raumantie 3, 00350 Helsinki.

Tarjoilun vuoksi toivomme ilmoittautumista kokoukseen. Voit ilmoittautua tästä linkistä.

HUOM! Tilaisuus alkaa toisin kuin aiemmin ilmoitettiin ICOMOSin Suomen osaston vuosikokouksella. Tilaisuus jatkuu vuosikokouksen jälkeen paneelilla kirkkotilojen ajankohtaisesta tilanteesta muuttuvan käytön tuomien muutospaineiden keskellä. Keskustelemassa ovat kirkkoherra Päivi Vähäkangas Munkkiniemen seurakunnasta, yliarkkitehti Edla Mäkelä Kirkkohallituksesta, erikoisasiantuntija Elisa Heikkilä Museovirastosta, FT, arkkitehti Ulla Rahola sekä TkK Akileia Krohn.

ICOMOSin Suomen osaston vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 ESITYSLISTA

1.         Kokouksen avaus.

2.         Kokouksen puheenjohtajan valinta. Sääntöjen § 7.

3.         Kokouksen laillisuus. Sääntöjen § 6.

4.         Kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

5.         Työjärjestyksen hyväksyminen.

6.         Hallituksen kertomus vuoden 2022 toiminnasta, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto. Liitteenä.

7.         Tilinpäätöksen vahvistaminen ja päätös vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

8.         Jäseniltä perittävien jäsenmaksujen suuruudet vuonna 2024. Sääntöjen § 4. Hallitus esittää maksujen pitämistä ennallaan (henkilöjäsen 55 euroa, yhteisöjäsen 250 euroa, kannattajajäsen 110 euroa, opiskelijajäsen 27,50 euroa).

9.         Toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä talousarvio vuodelle 2023. Kaksi liitettä.

10.      Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten (8) valinta vuodelle 2023.

11.      Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2023.

12.      Muut jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat. Sääntöjen § 6.

13.      Kokouksen päättäminen.

Tervetuloa!

ICOMOSin Suomen osasto ry:n hallitus

LIITTEET

Toimintakertomus 2022

Toiminnantarkastus 2022

Toimintasuunnitelmaesitys vuodelle 2023

Talousarvioesitys vuodelle 2023

Vierailu Myllypuron taiteilijakylässä

Yhteistyössä Docomomon ja Rakennustaiteen Seuran kanssa kutsumme jäsenistömme ekskursiolle Myllypuroon.

Aika: lauantaina 18.3.2023, kello 13 alkaen.

Paikka: Tapaaminen Myllypuron ostoskeskuksen sisällä, Kotipizzan edessä

Ohjelma: Kierrämme Myllypuroa keskittyen Pentti Aholan asemakaavasuunnitelmaan ja alueen keskeiskohteisiin.

Kierros päätetään vierailuun Helsingin Taiteilija-ateljee Säätiön ateljeeasunnossa (Söderlund–Valovirta, 1973).
ks. lisää Taiteilijakylä

Ekskursiolla on mukana asiantuntijoita esittelemässä kohteita.

Lämpimästi tervetuloa!

Ilmoittautuminen 11.3.2023 mennessä Docomomon sihteerille: secretary(at)docomomo.fi.

Terveisin,
Icomos

Rakennusperintö ja sota -miniseminaari 2.2.2023

Ks. tarkempi ohjelma (pdf)

Mitä sota merkitsee rakennusperinnön kannalta? Toisen maailmansodan rakennusperinnölle aiheuttamien tuhojen toistumista on pyritty takaamaan kansainvälisillä sopimuksilla, mutta toimivatko ne tosipaikan tullen?

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti, ICOMOSin Suomen osasto, Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos sekä Pietari-seura järjestävät torstaina 2.2.2023 miniseminaarin, jonka teemana on arkkitehtuurin suojelu kriisioloissa.

Hieno esimerkki onnistumisesta on Itä-Karjalan Äänisniemen ainutlaatuisten puukirkkojen ja tsasounien täysimittainen pelastuminen – yhtä lämmityspaloa lukuun ottamatta – erittäin vaikeissa oloissa suomalaisen taidehistorioitsijan, vänrikki Lars Petterssonin jatkosodan aikana tekemien pioneerimaisten arkkitehtuuritutkimusten vanavedessä. Aihe on ajankohtainen siksikin, että Petterssonin tutkimuksista on julkaistu 2020 venäjäksi laaja, rikkaasti kuvitettu teos Lars Pettersson. Arhitektura derevjannyh tserkvei i tšasoven Zaonežja. Pääpuhujana esiintyy teoksen kokoaja ja toimittaja, arvostettu pietarilainen taidehistorioitsija ja kulttuurivaikuttaja Mihail Miltšik.

Helsingin yliopiston Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen dosentti Pekka Kauppala tarkastelee ja vertailee rakennusperintötuhoja 2000-luvun sodissa Ukrainassa, Jemenissä, Syyriassa ja Irakissa. Aalto-yliopiston arkkitehtuurin historian ja restauroinnin apulaisprofessori Panu Savolainen tarkastelee, miten Suomessa on suhtauduttu maan rakennusperinnön tuhoutumiseen sodassa tai muissa kriiseissä 1700-luvulta tähän päivään. Ohjelma päivittyy vielä.

Seminaari pidetään Helsingissä Tieteiden talon salissa 505 klo 16–20.

Ks. tarkempi ohjelma (pdf)

Lisätietoa Mihail Miltšikin ja Irina Grišinan toimittamasta teoksesta:

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000007609100.html https://www.omamedia.ru/fi/news/_nisniemen_kirkot_tulevat_entist_tutummiksi/