Baanasta Urbaana?

Rautatiekatujen rakentaminen tuhoaisi teollista historiaa ja suositun pyöräilyväylän
Krista Muurinen & Teresa Rönkä
Pamfletista Kenen kaupunki? Helsingin kaupunkisuunnittelu ja kulttuuriympäristö törmäyskurssilla.

Baanan luonnonkallioleikkausten ja muurien kuilumainen osuus. Kuva: Krista Muurinen.

Baana on Helsingin ydinkeskustan vanhaan satamaratakuiluun vuonna 2012 valmistunut jalankulun ja pyöräilyn yhteys ja monipuolinen julkinen ulkotila. Baana muodostaa samalla merkittävän itä-länsisuuntaisen poikittaisyhteyden ja sillä on yli miljoona käyttäjää vuosittain. Baanaa reunustavat useilta eri aikakausilta peräisin olevat suojellut arvorakennukset sekä merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt. Nyt tätä rosoisen ja pelkistetyn luonteensa säilyttänyttä kaupunkitilaa ollaan täyttämässä tiiviillä rakentamisella ja muutamassa julkinen vapaa tila kaupalliseksi ympäristöksi.

Lue artikkeli tästä (pdf)

Takaisin sisällysluetteloon