ICOMOS

Arvoisa ICOMOSin jäsen,


Yhdistyksen vuosikokous pidetään maanantaina 19.3.2018 alkaen kello 17.30
Museoviraston tiloissa Vaunuvajassa osoitteessa Museokatu 1, 00100 Helsinki. Tilat ovat
Kansallismuseon pihan perällä entisessä konservointilaitoksessa.


Ennen vuosikokousta on mahdollisuus tutustua Eduskuntataloon. Tutustumiskäynti alkaa
klo. 15.45 ja edellyttää ennakkoilmoittautumista.


Ilmoittaudu sihteerille (sihteeri@icomos.fi) 10.3.2018 mennessä tutustumiskäyntiin ja/tai
vuosikokoukseen. Vuosikokoukseenkin ilmoittautuminen on tärkeää tarjoilujen kannalta.
Eduskunnan tutustumiskäyntiin voidaan ottaa enintään 25 henkeä. Vuosikokouksen
osallistujamäärää ei ole rajoitettu.


Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat ovat:


1. Kokouksen puheenjohtajan valinta. Sääntöjen § 7.
2. Kokouksen laillisuus. Sääntöjen § 6.
3. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Hallituksen kertomus vuoden 2017 toiminnasta, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto.
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja päätös vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille.
7. Jäseniltä perittävien jäsenmaksujen suuruudet vuosille 2018 ja 2019: vuoden 2017
vuosikokous päätti pitää maksut ennallaan vuonna 2018 (henkilöjäsenen maksu 55 € ja
yhteisöjäsenen maksu 250 €). Vuoden 2019 jäsenmaksut hallitus esittää pidettäväksi
ennallaan. Sääntöjen § 8.
8. Toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä talousarvio vuodelle 2018.
9. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten (8) valinta vuodelle 2018.
10. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2018.
11. Sääntömuutos. PRH:n tekemät muutosehdotukset.
12. Muut jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat. Sääntöjen § 6.

Katso täältä kutsu, toimintakertomus ja tilinpäätös 2017, toimintasuunnitelma 2018, ehdotus sääntömuutoksesta 2018.


Sydämellisesti tervetuloa!

4.3.2018

Uusi Rekonstruktio-julkaisu saatavilla!